Mikroszótár

A

ABS

Akrilnitril-butadién-sztirol. Nagy keménységű,  jó hő és vegyszerálló, magasfényű műanyag. Például műanyag játékok is ebből készülnek. 3D nyomtatáshoz is előszeretettel használják.


Adalékanyag

Adalékanyagok segítségévek küszöböljük ki polimerek kedvezőtlen tulajdonságait, vagy emeljük ki azt, ami előnyös. Tehát a polimerekből készült tárgyaink nem kizárólag csak  polimert tartalmazzák, hanem számos egyéb hozzáadott vegyületet is, melyek a környezetbe kikerülve komoly környezet~ és egészségkárosító hatással is bírhatnak.

 

Funkciójuk szerint három nagy kategóriába sorolhatóak, ahol további alkategóriákra (lásd a további szócikkeben) tagolhatóak.

 • Árcsökkentő adalékok
 • Feldolgozást segítő, támogató adalékok
 • Tulajdonságot befolyásoló adalékok


Akkreditált vizsgálólaboratórium

Mérési eljárásai a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által hitelesítettek. A tanúsítvány biztosítja, hogy a laboratórium által kiadott mérési eredmények kiemelten megbízhatóak.


Á

Árcsökkentő adalékok

Töltőanyagok. Ilyen anyagok például a mészkő, kaolin, üvegszálak .....stb


B

Bakelit

Az első teljesen szintetikus úton előállított műanyag.  Fenolból és formaldehidből polikondenzációval képződik.


Biodegradáció

A biodegradáció azt jelenti, hogy különböző hatások következtében a polimer elveszti szerkezetét és a természetre nem káros, kisebb molekula tömegű részekre bomlik le.  A végső lépésben az anyag gyakorlatilag vízzé és széndioxiddá alakul.

 • A polimer lebomlása erodálás útján, mikroorganizmusok nélkül zajlik le.
 • Mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, algák.....) bontják le.
 • A kettő kombinációjaként bomlik el.


C

Cellulóz

β-D-glükózból felépülő lánc alakú poliszacharid, a növények váz anyagát alkotja. Természetes makromolekula. 


CSOPA

A Csodák Palotája (CSOPA) Magyarország első interaktív tudományos játéktere.

 

A CSOPA a Parányi Plasztiktalány projektben is fontos szerepet játszik: a tudomány terjesztésében és népszerűsítésben szerzett tapasztalatainak átadása mellett helyet biztosít a projekt eredményeinek bemutatására.


D

Degradáció

Polimerek (műanyagok) esetén a szerkezet megbomlását, a láncok statisztikus töredezését értjük degradáció alatt.  

Típusai:

 • Termikus degradáció - Hő hatására bekövetkező lánctöredezés
 • Fotodegradáció - Fény hatására bekövetkező lánctöredezés
 • Kémiai degradáció - Vegyi behatásokra (oxidáció, savak/lúgok.....) bekövetkező lánctöredezés, szerkezetváltozás, lebomlás.
 • Mechanikai degradáció - Fizikai behatására bekövetkező lánctöredezés
 • Biológiai degradáció - Élőlények (mikroorganizmusok, rákocskák (krillek)), enzimek hatására bekövetkező lánctöredezés


Duroplaszt

Hőre nem lágyuló műanyagok egyik nagy csoportja. Térhálós szerkezetét elsőrendű kötések tartják össze. Hő hatására szerkezete megbomlik, irreverzibilisen károsodik.


E

Elsődleges miroműanyag

Az elsődleges mikroműanyagokat tartalmazhatnakpédául  egyes kozmetikai szerek (bőrradír), fogkrémek......  Ezekhez a szerekhez eleve mikroméretű műanyagszemcséket gyártanak, ezért hívjuk elsődleges mikroműanyagnak. 

Az elsődleges mikroműanyagok közvetlenül kerülnek a szennyvízbe és a szennyvízen keresztül az élő természetbe. 

Mennyiségük nem csekély, de a mikroműanyag szennyezés fő forrása, döntő többsége a másodlagos forrásokból kerül a környezetbe.


EVA

Etilén–vinil-acetát. Rugalmas és lágy műanyag. Gumi termékeket kiválóan helyettesíti elektronikai termékekben. 


F

Feldolgozást segítő, támogató adalékok

Lágyítók (ftalátok; foszforsavészterek; citrátészterek)

Formaleválasztók, csúsztatók (fém sztearátok; zsírsavamidok; poliolefin viaszok)

 


Ftalátok

Műanyagok - leggyakrabban a PVC - lágyítására használt szerves vegyületek. Olajos folyadékok, melyek lassú párolgással jutnak ki a környezetbe. Szervezetbe kerülve a hormonháztartás egészséges működését zavarják, termékenységi problémák, korai pubertás, alacsony spermaszám jelentkezhet, de vannak tanulmányok, amelyek összefüggést találnak a ftalát kitettség, az asztma és egyes allergiás reakciók között.


H

HDPE

High-density polyethylene. Sűrűsége legalább 0,941g/cm3. Kevés elágazás és magas szakítószilárdság jellemzi.

Felhasználási területe:

 • Csomagolóanyagok
 • Palackok, flakonok
 • Konténerek
 • Vízvezetékek


K

Kompozit

Legalább két különböző anyagból álló összetett anyagok. Jellemzően több fázisúak. Szerkezetét tekintve van egy befoglaló anyag (mátrix), amelyben eloszlatva található meg a másik anyag (erősítőanyag), amely a szerkezet erősítését szolgálja. A kompozitok a természetben isi ismertek. Ilyenek például a tojáshéj, és a csont. Műanyagok körében  ismertek pl a szénszálas erősítésúű műanyagok, vagy az üvegszálas kompozitok.


L

LDPE

Low-density polyethylene. Sűrűsége 0,915-0,925 g/cm3 között található. Elágazó láncú, emiatt szerkezetét többnyire a gyengébb másodlagos kölcsönhatások tartják össze. Ennek köszönhetően hajlékonyabb, rugalmassab, viszont a szakítószilárdsága alacsonyabb nagyobb sűrűségű "testvéreinél"

Felhasználási területei:

 • Fóliák
 • Zacskók


M

Makromolekula

Makromolekulának azokat a vegyületeket nevezzük, amelyek azonos alapvegyületből (monomerből) épülnek fel. A monomereket  elsőrendű kémiai kötések kapcsolják össze.


Másodlagos mikroműanyag

Akkor beszélünk másodlagos mikroműanyagról, ha a műanyag tárgyaink széttöredeznek és a darabkák mérete egyik kiterjedésében sem haladja meg az 5 milimétert. Minél kisebb a mérete annál több veszélyt jelenthet az élő környezetre. 

 


MAVÍZ

Magyar Víziküzmű Szövetség

A Parányi Plasztiktalány projektet értékes adatokkal, vizsgálati eredményekkel, és szakértői tanácsokkal segíti.


MDPE

Middle-density polyethylene. Sűrűsége 0,926-0,940g/cm3 közé esik.  HDPE-hez képest kevésbbé töredezik,  nagyobb ütésállósággal rendelkezik. 

Felhasználási területe:

 • Gázvezetékek
 • Szerlevények
 • Zsákok
 • Hordtáskák
 • Zsugorfóliák


mikro (μ)

 • előtagként a hozzákapcsolódó fogalom nagyon apró voltára utal.
 • mértékegységekben a milliomod rész ( 10-6) prefixuma, jele a görög "mű", azaz a μ

 


Mikroműanyag

Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb, a környezetbe kerülő műanyagdarabokat nevezik. Megkülönböztetünk elsődleges (eleve ilyen kicsire gyártják) és másodlagos (lebomlás, töredezés.... hatására keletkezik) mikroműanyagokat. Hatásukat tekintve mindkettő ugyanúgy komoly veszélyt jelent az élővilágra.


Mikroorganizmusok

Szabadszemmel nem látható, parányi élőlények. Mérettartomány:

 • Baktériumok: 500μm -  0,3μm (300nm)
 • Protozoák: 1-2cm - 0,8μm (800nm)
 • Penészgombák (hifa fonalak): 5-10μm

közötti, így elmondható, hogy méretük összevethető a kiemelten veszélyes mikroműanyag szennyeződések mérettartományával.


Monomer

Olyan vegyület, amelyben található olyan szerkezeti elem (funkciós csoport, többszörös kötés), amelyek alkalmassak arra, hogy az adott vegyületből akár több ezer molekula láncszerűen vagy hálósan összekapcsolódjon. 


Műanyag

Olyan polimerek, amelyeket vagy monomerekből szintetizál az ipar, vagy a természetben található polimerek átalakítása révén keletkezik. Így megkülönböztetünk szintetikus és természetes alapú műanyagokat.


Műgyanta

Mesterséges úton előállított makromolekulák, növényi gyantákhoz hasonló tulajdonságú viszkózus folyadékok, amelyek az idő előrehaladtával, térhálósodás következtében megszilárdulnak. 

Felhasználásuk.

 • Ragasztás
 • Felületkezelés
 • Kompozit komponensek


O

OVF

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

A PPT projekt munkáját a mintavételi helyszínek kijelölésével, szakmai tanácsokkal és rendkívül fontos információkkal is segíti.


P

PE

Polietilén.  Az egyik leggyakrabban felhasznált műanyag, az etilén (C2H2; H2C=CH2) polimerizációjával jön létre.

Felhasználási területe nagyban függ az előállítás módjától, így a szerkezetétől és polimerizáció fokától. Ezért a PE-t sűrűsége és a láncok elágazottsága alapján 4 kategóriába szokták sorolni:

 • HDPE
 • MDPE
 • LDPE
 • XLPE (PEX)


PET

Polietilén-tereftalát. Ftálsav (C8H6O4; HO-CO-C6H4-CO-OH) és etilénglikol(C2H4(OH)2; HO-CH2-CH2-OH) polikondenzációjával képződő műanyag. Hőre lágyuló, víznél nagyobb sűrűségű (~1,37g/cm3), könyen formázható. Mikroorganizmusoknak, UV sugárzásnak, vegyszerek széles skálájának ellenáll.

Felhasználása:

 • Műszál gyártás
 • Palackok, ballon 
 • Elektromos alkatrészek
 • Gépkocsi alkatrészek
 • Élelmiszercsomagoló anyagok

 


PET Kupa

A PET Kupa azért jött létre,  hogy a környezetszennyező anyagok felhasználásával küzdjön a környezetszennyezés ellen. 

A PET Kupa a Parányi Plasztiktalány projektet szaktudásával, kommunikációs tapasztalatával, fényképek és videók készítésével segíti.


PEX

Lásd: XLPE


Poliaddició

Polimerizációkor melléktermék képződése nélkül kapcsolódnak össze a monomerek. A monomer kiindulási anyagok jellemzően telítettlenek, többszörös kötést tartalmaznak.


Polikondenzáció

Polimerizációs  folyamat során a monomer egységek funkciós csoportjai úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a reakció közben kis tömegű molekula távozik. Ez nagyon gyakran a víz (H2O).


Polimer

Polimernek nevezzük azokat a makromolekulákat, amelyekhez további monomert kapcsolva a keletkező anyag fizikai tulajdonságai gyakorlatilag nem, vagy csak nagyon kismértékben változnak. 

A polimer a görög πολλις(polüsz) = (nagyon)sok; és a μέρος(mérosz) = rész szavakból alkotott kifejezés.

Mai szóhasználatban értelmezése a szintetikus makromolekulákra szűkül.


Polimerizáció

Azt a kémiai folyamatot nevezzük polimerizácinak, ahol  monomer(ek)ből kiindulva a rekació végén makromolekula keletkezik.


Polimerizációs fok

A polimerek nagyságára jellemző adat a polimer átlagos molekula tömege mellett. Értéke kifejezi, hogy a polimer molekula átlagosan hány monomer egységből épül fel. 

A polimer átlagos molekula tömege osztva a monomer molekula tömegével adja meg a polimerizációs fok értékét.


PP

Polipropilén. A propilén, azaz a propén (C3H6; H3C-CH=CH2) polimerizációjával létrejövő hőre lágyuló műanyag. Oldószerekkel, savakkal, lúgokkal szemben ellenálló. A harmadik legtöbbet gyártott műanyag. Nagy hátránya, hogy könnyen degradálódik, magas hőmérsékleten gyorsan oxidálódik. Az egyik legjobban éghető műanyag.

Felhasználási területei (nagyon hasonló a PE-hez):

 • Villamosszigetelési alkatrészek gyártása (égésgátló adalék hozzáadása elengedhetetlen)
 • Fólia
 • Palackok, ballonok, flakonok
 • Dobozok, ládák
 • Egyéb csomagolóeszközök
 • Játékok, sportszerek

 


PPT projekt

 

A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. (WIREC) indította el a Parányi Plasztiktalány (PPT) projektet, amelynek célja, hogy összegyűjtse a mikroműanyagokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint hogy a felszíni vizeken elvégzett mérések alapján felhívja a figyelmet erre az egyre sürgetőbb, új környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági kockázatra.


PS

Polisztirol. Sztirol (C8H8; C6H5-CH=CH2)polimerizációjával keletkezik. Hőre lágyuló műanyag, az egyik legrégebben ismert műgyanta. Rideg, elektromos szigetelő, áttetsző. Habosított formája például a hungarocell, amelyet hőszigetelésre használnak. 

Felhasználási terület

 • Szigetelő anyag
 • Hűtőtáskák
 • Védőeszközök
 • Csomagolóanyag
 • Térkitöltő, töltelék anyag (babzsák)

Érdekesség: A lisztkukacok képesek megemészteni


PTFE

lsd teflon


PVC

Poli(vinil-klorid). Vinil klorid (C2H3Cl; H2C=CHCl) polimerizációja révén jön létre. Hőre lágyuló, éghető, kémialilag ellenálló, kemény műanyag.  Az egyik legfontosabb, legtöbbet gyártott polimer. Viszont égésekor mérgező, természetkárosító anyagok (sósav, dioxin...) szabadulnak fel.

Felhasználása:

 • Padlóburkoló (egyik legismertebb felhasználása)
 • Locsolótömlő, csövek
 • Elektromos kábelek bevonata
 • Gépalkatrészek


R

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

2006.12.18-án az Európai Parlament és Tanács által elfogadott rendelet (1907/2006/EK).  2017. 06. 01.-én lépett hatályba. 

REACH megalkotásával párhuzamosan létrehozták az Európai Vegyianyag-ügynökséget is.


Reciklálás

A műanyagok újrahasznosítására használt kifejezés.


T

Teflon

Poli(tetrafluoroetilén) a tetrafluoroetilén (C2F4; F2C=CF2) polimerje. Kémialag kiválóan ellenáll számos vegyszerrel szemben. 


Termoplaszt

Hőre lágyuló műanyagok csoportja


Tulajdonságot befolyásoló adalékok

 • Lágyítók (ftalátok; foszforsavészterek; citrátészterek..)
 • Szilárdító anyagok (üvegszálak;szénszálak; Pe vagy PP szálak, cellulóz szálak..)
 • Színezékek, pigmentek (szervetlen alapú, pl TiO2 vagy korom (C); szerves alapú)
 • Stabilizátorok (UV védelem, antioxidánsok, hőstabilizátorok...)
 • Égésgátlók (Al(OH)3;Mg(OH)2; polibrómozott-difenil-éterek; nanorészecskék...)
 • Habosítók (Gyártás folyamán gázképződés közben elbomló anyagok (NaHCO3; C2H4N4O2); gázok (i-Bután; Ar; CO2; N2...)....)
 • Anti-bakteriális adalékok (Ag; Sb; Cu; Sn tartalmú anyagok)
 • Vezetőképesség növelők (korom; fémszálak...)
 • Bomlást elősegítők (Felvetődik a kérdés, hogy az aprózódás mennyire segíti elő a további lebonthatóságot, hogy ne szennyezze a környezetet a keletkező mikroműanyag.)
 • .........


X

XLPE

Térhálós polietilén, további megnevezése PEX. Neve is utal rá, hogy nem láncszeű molekulákból áll, hanem térhálós szerkezetű, azaz a láncok között elsőrendű kötések szilárdítják a szerkezetet. Ennek köszönhető, hogy kiváló hőtűrő képességekkel rendelkezik. Felhasználása -50°C és +90°c közötti tartományban történik.

 

Felhasználási területe: 

 • Magasfeszültségű kábelek védőköpenye.